Coronaregels 2022

Huidige en voorgaande maatregelen omtrend het coronavirus die we als vereniging nemen;

1 maart 2022

Vanaf 1 maart zijn de meeste coronaregels opgeschort. Blijf echter wel verstandig: als je positief bent getest, meld je dan af voor je kookmiddag of -avond.

31 januari 2022

Vanaf 31 januari hanteren wij op basis van de coronaregels uit de persconferentie van 25 januari de volgende regels:

1. We hanteren 3G net als in de horeca:

 • De QR-code moet bij entree aan de chef getoond worden
 • Voor leden geldt dit 2 x per jaar in februari en augustus, of op de eerstvolgende avond dat je mee kan koken als je in februari verhinderd bent (2x per jaar door korte houdbaarheid QR code)
 • Introducees moeten altijd de QR code laten zien aan de chef
 • Een zelftest voldoet niet aan het 3G beleid en kan dus niet worden geaccepteerd

2. Afstand houden en het dragen van mondkapjes

 • Houdt zoveel mogelijk afstand
 • Bij bewegingen en in de keuken dragen we een mondkapje
 • Aan tafel of zittend aan de bar mag het mondkapje af

3. De laatste gang wordt voor 22.00 opgediend

 • Het restaurantdeel sluit om 22.00
 • Vanaf 22.00 ruimen we op en maken we schoon

5 november 2021

Aanscherping Coronamaatregelen vanaf maandag 8 november 2021. 
1.     Chefs registreren actief eenmalig dat de leden beschikken over een QR code op de telefoon en geven dit door aan de secretaris, bij introducees uiteraard ook checken

2.      Respecteer de anderhalve meter afstand:

 1. in het restaurantgedeelte: afhankelijk van de grootte van de groep het restaurant inrichten, bijvoorbeeld door de tafels uit elkaar te schuiven zoals we eerder hebben gedaan
 2. in het kookgedeelte. Waar dat niet mogelijk is draag een mondkapje, bijvoorbeeld bij werkplek 3 tenzij daar iemand in zijn eentje staat.

3. Beperk het bewegingsverkeer zoveel mogelijk o.a. door zaken vantevoren klaar te zetten

4. Plexiglas scheidingswandjes hoeven (vooralsnog) niet te worden teruggeplaatst

25 september 2021

Versoepeling Coronaregels vanaf 25 september. Grotendeels terug naar het oude koken! Er gelden alleen nog de volgende regels:

 1. 3-G beleid: alleen meekoken als Gevaccineerd, Genezen of Getest (binnen 72 uur voorafgaand aan kookavond ). 
 2. Houd zoveel mogelijk afstand en beperk het bewegingsverkeer zoveel mogelijk.
 3. Overige regels vervallen en de plexiglas schotten kunnen er tussen uit en de tafels kunnen ook weer tegen elkaar worden gezet.

1 juli 2021: 10 regels voor covid-proof koken en dineren 

Covid is niet weg en zal ook niet weg gaan. We zullen dus onze werkwijze dusdanig aan moeten passen dat we veilig het verenigingsleven op kunnen pakken.

Daarom de volgende regels die voor alle kookavonden gelden:

ALGEMEEN

 1. Neem de algemene covid regels in acht (1,5 meter afstand, wegblijven als je covid verschijnselen hebt, vaak handen wassen).
 2. We gaan er van uit dat iedereen die deel neemt aan de kookavonden gevaccineerd is.  Toon dit eenmalig aan aan de chef van je avond dmv vaccinatiebewijs/app.
 3. Wie niet gevaccineerd is moet steeds voorafgaand aan een kookavond of evenement op de club een coronatest laten doen bij een erkend teststation en deze op voorhand delen met de chef. Een zelftest is onvoldoende.

TIJDENS HET KOKEN / DINEREN

 1. Houd je aan je eigen kook/werkplek en houd je eigen kant van de plexiglas deviders. Niet wisselen tijdens de avond.
 2. Geen samenscholing in de voorraadruimte. Haal dus een voor een je materialen.
 3. Vermijd zoveel mogelijk heen en weer lopen.
 4. De chef en/of sous-chef fungeren als omloop voor materialen die je nog nodig hebt tijdens het koken.
 5. Blijf tijdens het dineren op je plaats en rouleer niet tussen de gangen in.
 6. Houd voldoende afstand tijdens het borrelen aan de bar.
 7. En voor de avonden met een lied: er mag gezongen worden!

 

We kijken uit naar het koken van het oktobermenu van Wilma de Haas en het voorkoken van het menu van Meta Menkveld aanstaande maandag. Laat het ons weten als jullie vragen hebben. De komende dagen zullen we dit ook in een nieuwsbrief aan de leden sturen.

Na de verbouwing die wordt uitgevoerd in december is de kookruimte aangepast van 5 naar 11 Covid-proof werkplekken. Dit is gerealiseerd door onder andere de bestuurskamer in te richten met 2 werkplekken en plexiglas te plaatsen tussen werkplekken aan de lange werkbanken. Hierdoor kunnen we weer in teams gaan koken en daardoor de gezelligheid en het kookplezier door samen te koken op een veilige manier mogelijk maken.

15 november 2020

Op basis van de huidige maatregelen die in ieder geval tot half december gelden, mogen we als vereniging niet koken.  Vooralsnog sluiten we tot 31 december 2020 met de hoop en verwachting dat in het nieuwe jaar de maatregelen zodanig zijn dat we de kookactiviteiten in verenigingsverband kunnen hervatten.

Om beter voorbereid te zijn op 2021 waarin de risico’s rond COVID-19  naar verwachting nog niet zijn geweken en we aangepast moeten blijven koken vindt er een verbouwing van de kookruimte plaats. Daarmee voorkomen we ook dat de gezelligheid van het samen koken langzaam wegebt. Op basis van de feedback van onze leden, maar ook van andere kookverenigingen van CCN blijkt dat estafette-koken of andere aangepaste kookvormen (zoals splitsing in kookgroep en eetgroep die later aansluit) prima werken voor 1 of 2 keer, maar zeker niet voor langere tijd. De beoogde verbouwing biedt hiervoor een alternatief

Na de verbouwing die wordt uitgevoerd in december is de kookruimte aangepast van 5 naar 11 Covid-proof werkplekken. Dit is gerealiseerd door onder andere de bestuurskamer in te richten met 2 werkplekken en plexiglas te plaatsen tussen werkplekken aan de lange werkbanken. Hierdoor kunnen we weer in teams gaan koken en daardoor de gezelligheid en het kookplezier door samen te koken op een veilige manier mogelijk maken.

25 oktober 2020 

Gegeven de forse toename van het aantal besmettingen en nu ook de sluiting van de horeca, heeft het bestuur besloten de termijn van sluiting in ieder geval te verlengen tot en met de kookmaand november, dus tot en met vrijdag 20 november (vrijdag 4). We sluiten dus tot en met 20 november a.s. voor alle activiteiten (kookavonden, verhuur en bijzondere kookevenementen).

We hebben nog een stille hoop dat de maatregelen van de overheid de komende weken effect hebben en we gezamenlijk kunnen koken in de feestmaand december. Echter, gezien de ontwikkelingen wordt deze kans steeds kleiner. We zullen half november als bestuur weer vergaderen om te bepalen of het verantwoord is om op 23 november (maandag 1) weer open te gaan.

Zoals jullie van ons gewend zijn, werken we tegelijkertijd aan een plan B indien we in de decembermaand toch niet kunnen koken in de club.  We denken over een leuke alternatieve activiteit voor de feestmaand binnen de dan geldende richtlijnen.

Verder hebben we als bestuur met een aantal leden bekeken, hoe we de organisatie van de kookprocessen en het gebruik van de kookruimte kunnen optimaliseren tegen de achtergrond van het niet ondenkbare scenario dat in 2021 de risico’s rond Covid-19 nog niet zijn geweken. Dit heeft geleid tot een concept nieuwe indeling, waarin we kunnen uitbreiden van 5 naar 11 werkplekken in de keuken waardoor we in teams kunnen koken. Hiervoor zullen we wel wat investeringen moeten doen. We vragen nu offertes aan en beslissen daarna of we dit gaan doorzetten. Meer hierover volgt.

29 september 2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de snelle verspreiding van het Coronavirus – zeker ook in Den Haag - en de gisteravond aankondigde strenge landelijke maatregelen van het kabinet, is het bestuur tot het besluit gekomen dat de vereniging - gelet op de risico’s - per direct voor de maand oktober (dus tot en met 25 oktober) dicht gaat. We sluiten dus in oktober voor alle activiteiten (kookavonden, verhuur en bijzondere kookevenementen).

Hierbij zijn de adviezen vanuit de medische kant nadrukkelijk meegenomen, maar ook actuele ontwikkelingen, zoals de vervroegde sluitingen van horeca, het sluiten van andere kookverenigingen en kantines van sportverenigingen, de vergaande maatregelen die bedrijven nemen, de oproep van de overheid om sociaal contact zoveel mogelijk te beperken, de zeer snelle stijging van het aantal besmettingen en de zorgen van veel leden meegewogen in de besluitvorming. 

Vanuit het oogpunt van besmettingsgevaar hebben we al eerder vastgesteld dat onze kookvereniging een verhoogd risicoprofiel heeft. Ondanks het feit dat we dit weekend veel werk hebben gestoken in het aanpassen van ons draaiboek en protocol om nog veiliger te kunnen koken, vinden we toch dat het risico te groot is geworden op basis van de nieuwe feiten van maandagavond. Als vereniging en als bestuur moet de gezondheid van leden altijd voorop staan. Het sociale aspect is ook belangrijk, maar mag nooit ten koste gaat van het welzijn van onze leden, we oefenen tenslotte een hobby uit, en zijn geen bedrijf. 

Het bestuur komt over 3 weken weer bijeen om de situatie van dat moment te beoordelen en te bepalen wanneer de kookgelegenheid weer opengesteld kan worden.

22 september 2020

Inmiddels zijn de meesten van ons al weer ruim een maand met veel plezier aan het koken. Het is wennen in de nieuwe setting, maar zeker ook de avonden die al voor de tweede keer hebben gekookt zijn er beter aan gewend en koken met veel enthousiasme. We doen goed ons best om ons aan het draaiboek en protocol te houden, wat grotendeels, maar lang niet altijd lukt.

Naar aanleiding van het toenemend aantal besmettingen en een mogelijk aanstaande tweede golf heeft het bestuur gisteravond een spoedoverleg gehad om te bepalen hoe we de risico's voor onze leden en onze mooie hobby nog meer kunnen beperken. Om de veiligheid van onze leden te kunnen waarborgen hebben we besloten op korte termijn een aantal aanvullende maatregelen te nemen die ons beter in staat stellen de regels te allen tijde te kunnen volgen.

Korte termijn aanvullende maatregelen: 

 • We gaan terug naar 5 gangen voor de 6 gangen groepen
 • Werkplek 4 vervalt (de extra werkplek in het midden van de keuken); we zullen de werktafel 4 verplaatsen van de kookruimte naar de eetruimte voor evt ondersteunde werkzaamheden
 • Een aantal gangen zal met 3 personen (in overleg) worden bereid. Gebruik vooral ook de tafels in de eetruimte / werktafel 4 of door langer te koken door bijvoorbeeld om 17.30 te starten en om 20.30 de eerste gang op te dienen of door de kooktijd op te rekken en voor sommige gangen door te gaan nadat de eerste werkplekken vrijkomen nadat de eerste gang(en) zijn opgediend.
 • Frituren blijkt zowel een knelpunt als een groot risico te zijn. Daarom schaffen we 2 kleine frituurpannen aan om op meerdere werkplekken te kunnen frituren en te voorkomen dat we langs elkaar heen lopen hiervoor. We willen ook voorkomen dat we frituren in pannetjes op het gas of inductie. (frituren is vanaf nu dus alleen toegestaan in de 2 kleine frituurpannen, niet meer in een pan op het vuur of inductie)
 • We benadrukken nogmaals om het protocol / draaiboek (v 7) goed te lezen en strikt na te leven, te downloaden via deze link
 • Het voorkoken wordt over 2 avonden verdeeld (lastig regie houden op koken van menu dat voor het eerst wordt gekookt)
 • We zullen de werkplekken nog meer dan eerst voorzien van alle benodigde apparatuur.

18 augustus 2020

We zijn weer gestart! 

Op basis van de eerste bevindingen is nog het volgende besloten: 

 • Aanpassingen in draaiboek >> versie 7  (klik hier voor het draaiboek)
  • Vragenlijst over gezondheidsklachten ligt op tafel (geplastificeerd) en de Vragenlijst is ook hier te vinden. De chef wijst op de vragenlijst die op tafel ligt. Indien een van de vragen met ja wordt beantwoord dient het lid dit aan de chef door te geven. De chef registreert dit en geeft aan dat degene helaas niet mag blijven. Dit in het belang van de rest van de groep en conform richtlijnen RIVM.
  • Instructie afwasser: komt op te hangen in de keuken en is toegevoegd als bijlage 2 aan draaiboek. 
  • Advies om mondkapjes te gebruiken tijdens koken (niet aan tafel).
 • Afwas:
  • Uitgangspunt: zelfde afwasser maximaal 1 x per 2! weken (veiligheidsoverweging voor onszelf maar ook voor de afwassers zelf).
  • Uitgangspunt is dat iedere avond een eigen afwasser regelt.​​​

27 juni 2020

We gaan weer open op 17 augustus. Tot die tijd bereiden we ons voor om straks met een optimale combinatie van kookplezier, gezelligheid en veiligheid weer open te kunnen gaan.

28 maart 2020

We bevinden ons in een bijzondere tijd, waarin de ontwikkelingen snel gaan en het Coronavirus een aanzienlijke impact heeft gekregen op ons dagelijks leven. Op 15 maart hebben we jullie geïnformeerd over sluiting van onze kookgelegenheid voor alle kookgerelateerde activiteiten tot 13 april 2020. Het was een moeilijke beslissing van het bestuur om de kernactiviteiten van onze vereniging toen per direct op te schorten. Omstreeks 4 april zou het bestuur zich beraden over het hervatten van onze kookactiviteiten.

 

Besluit: verlengen sluiten vereniging tot 1 juni

De nieuwe ingrijpende maatregelen die de overheid op maandag 23 maart bekendmaakte in de strijd tegen het virus, de dagelijkse rapportages over toenemende besmettingen in Nederland en het feit dat onze hobby onmogelijk uit te oefenen is met inachtneming van anderhalve meter afstand, zijn aanleiding voor het bestuur om nu al een besluit te nemen. We hebben woensdagavond in een bestuursvergadering besloten, dat de kookgelegenheid tot 1 juni 2020 gesloten dient te blijven voor alle kookgerelateerde activiteiten. Dit is ook in lijn met de beslissingen van de andere bij CCN aangesloten verenigingen.

Hoezeer we ook hechten aan het uitoefenen van onze gezamenlijke hobby,  de gezondheid van onze leden staat voorop.

 

Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond het Corona virus nauwgezet volgen en slechts indien de overheid - geadviseerd door het RIVM en de medici - de maatregelen versoepelt en het bekend wordt dat het gevaar is geweken, zal het bestuur een nader besluit nemen over hervatting van onze kookactiviteiten.

In verband met de noodgedwongen sluiting heeft het bestuur verder besloten om aan de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie voor dit jaar te verlagen. Hoewel de vaste kosten (huur, afschrijving, verzekeringen,..) doorlopen wordt er immers wel bespaard op de kosten voor de inkoop van ingrediënten, gas en elektra en de afvalverwerking. Bovendien overwegen we  om een deel van de vaste kosten ten laste te brengen van onze algemene reserve die we hebben opgebouwd voor bijzondere situaties. En daarvan is nu ontegenzeggelijk sprake.

Zodra de vereniging weer open gaat, kan de balans worden opgemaakt zodat we aan de leden een concreet voorstel kunnen doen voor verlaging van de contributie 2020. Op grond van artikel 6 van de statuten stelt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen van de kookavonden en de wijzigingen daarop vast.

Aangezien de afrekeningen worden opgemaakt voordat de eerstvolgende ledenvergadering gepland staat (maart 2021), zullen we ook een voorstel doen om - voorafgaand aan de afrekening - het besluit van de algemene ledenvergadering te verkrijgen. De restitutie wordt dan verwerkt in de factuur van de jaarcontributie 2021. Die factuur zal dan ook - mede door de beperkte genuttigde drank tijdens de kookavonden dit voorjaar - voor alle leden aanzienlijk lager uitvallen. Voor tussentijdse wijzigingen in het ledenbestand zullen we in het licht van het voorgaande de eindfactuur opmaken.

In de tussentijd hopen we dat jullie fysiek en mentaal gezien goed gezond blijven. Door middel van een hogere frequentie van de nieuwsbrieven waarin we thuismenus en andere ideeën zullen blijven aanreiken, hopen we op afstand bij te kunnen dragen aan deze gezondheid en jullie kookplezier nog enigszins te faciliteren. Verder houden we ons aanbevolen voor suggesties vanuit de leden voor creatieve initiatieven om de wachttijd totdat we weer gezamenlijk kunnen koken zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Met warme groet,

 

Het Bestuur

15 maart 2020

Coronavirus Update: Risicobeperkende maatregelen in verband met het Coronavirus COV-19

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en de adviezen daarover van het RIVM, heeft het bestuur een extra bestuursvergadering ingelast om te bepalen of er ook voor onze kookvereniging risicobeperkende maatregelen moeten worden genomen.  Gistermiddag (zaterdag) is er overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van inkoopcommissie, huismeester, webmaster en 2 leden met specialismes op medisch en juridisch vlak. Het bestuur heeft nadrukkelijk de adviezen vanuit de medische kant, maar ook actuele ontwikkelingen, zoals het sluiten van alle restaurants in bijv. België en Frankrijk, het sluiten van andere kookverenigingen en sportverenigingen en de zorgen van veel leden meegewogen in haar besluitvorming.

Vanuit het oogpunt van besmettingsgevaar hebben we vastgesteld dat onze kookvereniging een verhoogd risicoprofiel heeft. We zijn erg sociaal hetgeen gepaard gaat met handen geven en fysiek contact. Daarbij komt dat we met meerdere mensen in een kleine ruimte staan. Keukenapparatuur wordt door meerdere mensen op een avond gebruikt. Tenslotte is relevant dat we relatief veel oudere leden hebben, één van de risicogroepen.

Op dit moment is het overheidsbeleid erop gericht om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat activiteiten met een groot aantal mensen en/of een hoog intensief contact heroverwogen en zo nodig gestaakt moeten worden.

Naast de genoemde risico’s voor onze leden en hun naaste omgeving heeft het bestuur dit aspect van algemeen belang ook meegenomen in de overwegingen.

Besluit

Het bestuur is op grond van het voorgaande unaniem tot het besluit gekomen dat de vereniging - gelet op de risico’s - per direct voor 4 weken (dus tot en met 13 april 2020) sluit voor alle activiteiten (kookavonden, verhuur en bijzondere kookevenementen).

Het bestuur komt in dezelfde samenstelling met inkoop, huismeester en specialisten over 3 weken weer bijeen om de situatie van dat moment te beoordelen en te bepalen wanneer de kookgelegenheid weer opengesteld kan worden.

Alle informatie staat ook op onze website met daar ook links naar de actuele informatiepagina’s van RIVM, GGD Haaglanden en Rijksoverheid en de 2 nieuwsberichten van het bestuur.

Over de financiële consequenties van deze noodmaatregel wordt in een later stadium een besluit genomen.

Als uitvloeisel van dit besluit is de inkoop per direct stopgezet voor de periode.

Marco zal via zijn werkgever doorbetaald worden voor de schoonmaakwerkzaamheden en krijgt vanuit de vereniging een compensatie voor de gemiste inkomsten uit de dagelijkse afwaswerkzaamheden.

Wat betekent dit voor de menu’s op de kookavonden?

 • De groepen in de derde en vierde week van maart en de eerste en tweede week van april gaan niet door
 • Het voorjaarsmenu van maart van Henri van Dun wordt ook in de 2e helft van april gekookt (tenzij ontwikkelingen m.b.t. Coronavirus dit niet toelaten) door maandag 3 t/m vrijdag 4 en blijft langer op de website staan
 • Het aprilmenu schuift door naar volgend jaar

Daarnaast gaan het kinderkoken van volgende week en de in de 4-weken periode geplande partneravonden op deze data niet door.

Het bestuur rekent op jullie begrip. In deze tijden hebben we als vereniging, bestuur, chefs en individuele leden, verantwoordelijkheid voor elkaar en de maatschappij, en moeten we risico’s zoveel mogelijk beperken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

13 maart 2020

Het bestuur komt morgenochtend (zaterdag 14 maart) bijeen om onze acties te bepalen. Daarna volgt bericht aan de chefs en alle leden.

 

3 maart 2020

Inmiddels heeft het coronavirus Nederland bereikt. Nu de voorjaarsvakantie voorbij is, kunnen wij ons voorstellen dat dit vragen oproept bij onze leden.  Als bestuur volgen wij de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM en de landelijke GGD. Dit betekent dat we onze verenigingsactiviteiten gewoon voortzetten.

Om verspreiding van het virus te beperken, verzoeken we je de volgende richtlijnen op te volgen:

 • was je handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes

Ons verzoek aan jullie is om NIET naar de kookvereniging te komen als je:

 • de afgelopen 2 weken teruggekomen bent vanuit één van geïnfecteerde gebieden of in contact bent geweest met mensen die teruggekomen zijn vanuit de geïnfecteerde gebieden EN
 • symptomen hebt van griep, koorts en hoesten

RIVM: op het moment meldt het RIVM dat wij geen extra maatregelen hoeven te treffen. Mocht er speciale maatregelen door de autoriteiten worden geadviseerd of afgekondigd, dan zullen wij daar meteen over informeren.

We vragen je met opperste zorgvuldigheid met elkaar om te gaan. Het zijn op dit moment zware tijden en we vinden het vreselijk dat dit ons overkomt. Toch kunnen we verdere besmetting voorkomen door bovenstaande regels te hanteren.
Wij hopen jullie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je vragen hebben, dan verwijzen we je in eerste instantie naar de site van het RIVM; www.rivm.nl. Hier vind je het antwoord op veelgestelde vragen.