Aanmelden als lid

In het kort; Als je twee keer hebt meegekookt en je wilt lid worden, vul dan het inschrijfformulier in of klik op de button hiernaast. 

Hoe verloopt de inschrijving als lid?
Nadat je het formulier hebt ingevuld, wordt het verwerkt door onze ledenadministratie. Daarna ontvang je een bevestiging van je lidmaatschap en een inlogcode voor Mijn LAdC. Vanaf nu wordt je automatisch ingepland voor de kookavonden van de kookgroep waarvoor je bent opgegeven. Zie hieronder voor meer tekst en uitleg omtrent de kosten. 

Entreegeld
Het entreegeld bedraagt eenmalig €100,00 *, op het moment van toetreding tot de vereniging. 

Contributie
De jaarlijkse contributie is inclusief ingrediënten, maar exclusief drank. We koken 11 keer per jaar, in de tweede helft van juli en de eerste helft van augustus wordt er niet gekookt.

  • € 454,13* (€ 495,- inclusief btw) voor een kookgroep met een 6-gangen menu
  • € 384,40* (€ 419,- inclusief btw) voor een kookgroep met een 4-gangen menu
  • € 214,68** (€ 234,- inclusief btw) voor de Jeunes Diner groep

Drank
De wijn aan tafel wordt hoofdelijk omgeslagen (HO) over diegenen die wijn drinken, tenzij een kookgroep hier andere afspraken over maakt. Er wordt jaarlijks een voorschot gevraagd voor drankconsumptie.

Facturering
Facturering gebeurt in principe één keer per jaar in het eerste kwartaal en bestaat uit de contributie plus het drankvoorschot voor het lopende jaar en de drankafrekening van het voorgaande jaar. Het verenigingsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar. Indien iemand later in het jaar besluit lid te worden, wordt de contributie berekend over de nog komende maanden waarin gekookt zal worden. 

* Deze bedragen zijn exclusief btw (21% alcoholhoudende drank, 9% alle overige). De hoogte van het introductietarief, het entreegeld en de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
** Jeunes Diner koken zes keer per jaar op zondagmiddag, daardoor is hun contributie een aangepast tarief;