Lidmaatschap opzeggen

Het kan voorkomen dat om welke reden dan ook, je besluit om je lidmaatschap wenst te beëindigen. Daarover het volgende;

Het lidmaatschap kent een statutaire opzegtermijn van één kalendermaand volgend op de maand waarin je opzegt. Dit betekent dat je minimaal nog één maand lid bent (en kan koken) na de maand waarin je opzegt. Het lidmaatschap begint en eindigt altijd op de eerste van de maand. Het lidmaatschap is pas beëindigd nadat je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen en alle financiële verplichtingen zijn afgehandeld.

Je kunt het lidmaatschap opzeggen door het opzeggingsformulier in te vullen en te versturen.