Nieuws en verslagen

We gaan weer open op 17 augustus!

Alex van den Doel
27 juni 2020

Maandag 22 juni hebben we met 12 leden het septembermenu proefgekookt in een aangepast Corona-proof vorm. Op maandag 13 juli zullen we de opgedane ervaringen verder testen met 14 tot 16 leden (voor het augustus menu), zodat we protocol, inrichting ruimte en draaiboek af kunnen ronden en op 17 augustus goed voorbereid en vol enthousiasme van start kunnen.

Voordat we op de gekozen vorm ingaan, eerst even de eerste reacties. Veel leden, inclusief het bestuur hadden wat vraagtekens bij de start, echter uit de volgende unanieme reacties valt op te maken dat we hiermee goed voldoen aan de doelstellingen van veiligheid, kookplezier en gezelligheid. Het eerste aspect vereist echter wel de nodige instructies en discipline. De reacties:

 • Verrassend leuke avond gehad en het aangepast koken viel 100% mee
 • De werkvorm gaf veel dynamiek, we zijn uitgebreid aan koken toegekomen en absoluut een gezellige kookavond gehad
 • De nieuwe inductieplaten werken geweldig
 • Op momenten is het lastig de anderhalve meter strikt in acht te nemen
 • De 6 gangen van het septembermenu zijn goed haalbaar, zeker als er half uur extra wordt genomen voor sommige gangen.

De vele overige suggesties nemen we mee in de volgende proefkookavond, waarna we ons kunnen opmaken voor de start op 17 augustus.

Hoe gaat de avond eruit zien op hoofdlijnen:

 • volledige kookgroep
 • 6 werkplekken in de keuken, voor elke gang 1 bij 6 gangen, en bij 4 gangen kan dit nog verder verdeeld worden
 • Elke werkplek heeft alle benodigde keukengereien en apparatuur (en mis-en-place) al klaar staan
 • Iedereen heeft vaste aangegeven plek aan tafel en vaste rol en werkplek in keuken
 • Je kookt in de basis in 6 tweetallen in 4 shifts van ½ uur (evt aanpassen om component af te ronden) met vooraf en tussentijds afstemming, dus maximaal 6 "kokers" tegelijk in keuken
 • De chef en sous-chef opereren als vliegende keep en coordineren elk een shift (dit kan uiteraard gewisseld worden zodat chef en souschef ook aan koken toekomen)
 • Bij 15 of 16 aanwezigen worden de 2 lastigste gangen over 3 verdeeld en wordt of eerder begonnen of wordt een deel van de vrije werkplekken na 20.00 uur gebruikt voor extra werkplekken (dit wordt nog verder getest op 13 juli)
 • Afwasser wordt door avond zelf geregeld en bij zelfde afwasser: maximaal 1 avond per week dezelfde afwasser (voorlopig besluit)
 • 2 mensen bij voorkeur 1 uur vantevoren aanwezig om alles klaar te zetten

Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal aanpassingen in zowel kookruimte, materialen als eetzaal gedaan:

 • Herinrichting kookeiland
 • Plaatsen inductieplaten en aanpassen elektriciteit / stroomvoorziening
 • Plaatsen weegschalen op alle werkplekken
 • Inrichting "werkplek 4", een extra werkplek op de kop van het kookeiland waardoor we met 6 kunnen koken
 • Alle werkplekken voorzien van zoveel mogelijk van het voor het bereiden van het gerecht benodigde keukengereedschap (herinrichten materiaal kookruimte)
 • De werkmaterialen worden per werkplek met verschillende kleuren tie wraps gelabelt, zodat na afwas de spullen op de goede plek terugkomen
 • Menu’s deels aangepast op nieuwe situatie
 • Inductiegeschikte pannen op inductiewerkplekken plaatsen
 • Schermen geplaatst en herschikking tafels
 • Schoonmaak wordt professioneler ingericht
 • Anderhalve meter aanduiding en looplijnen aangegeven
 • Protocol op posters
 • Al deze aanpassingen zijn te zien op 4 juli als jullie een kijkje kunnen nemen in de kookruimte
 • Mondkapjes zijn niet verplicht, maar worden op verzoek door ons ter beschikking gesteld op de avonden waar dit gevraagd wordt

Verder vereist de avond ook een betere voorbereiding, strakkere regie en discipline tijdens de avonden.

De definitieve kookvorm zal zich de komende maanden nog verder ontwikkelen na het proefkoken en zeker ook nog in de eerste kookmaanden, waarbij een vertegenwoordiger van het bestuur een aantal keren zal aansluiten om te kijken hoe het gaat en vooral ook te leren en daarna de vorm nog verder aan te passen.

Een meer gedetailleerd draaiboek en protocol zetten we op de website na afronding van de 2e proefkooksessie. Echter we houden dit een “werkdocument”, omdat de maatregelen en voorschriften van de overheid kunnen veranderen, evenals dat we nieuwe inzichten uit de kookavonden kunnen meenemen om het koken nog leuker en veiliger te maken.

Indien er vragen of suggesties zijn, graag per mail naar bestuur@lesamisdecuisine.nl