Penningmeester

Als penningmeester ben je betrokken bij veel zaken in de vereniging: van de administratie van inkoop tot innen van contributie, bepalen afschrijvingen, overleg met externen en internen. Het is een leuke en brede taak waar je zowel oog voor het grote plaatje als oog voor detail moet hebben. Voor de financiële administratie werken we met ABN AMRO voor de transacties, Exact voor het boekhouden van alles, en Genkgo voor de ledenadministratie en het opstellen van (contributie)facturen. Omdat de programma’s niet of niet volledig zijn geïntegreerd is er voor im- en export van gegevens een goede kennis van Excel nodig. Per jaar ben je ongeveer 400 uur van de straat, met rustige periodes (zomerreces) en drukke periodes (jaarafsluiting en begroting/jaarrekening).

Taken en tijdsbesteding gemiddeld 6-8 uur per week 

  • Deelname aan bestuursvergaderingen en ALV
  • Opstellen jaarrekening en begroting
  • Facturatie voor leden (o.a. contributie)
  • Overleg met verschillende commissies 
  • Controle turfkaarten
  • Contract beheer
  • Betalen en administreren van facturen
  • BTW-aangifte per kwartaal