Ereleden

"...Ereleden zijn gewone leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door een algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur als erelid zijn benoemd...”.

De volgende leden zijn door de ALV benoemd tot Erelid van Les Amis de Cuisine:

Datum Naam  
maart 2014 Anton Galjé
maart 2016 Arie Klein
maart 2019 Theo de Vos
maart 2019 Arie de Bruijn