Opzeggen lidmaatschap Les Amis de Cuisine

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonlijke gegevens
Opzeggen per

Het lidmaatschap kent een statutaire opzegtermijn van één kalendermaand volgend op de maand waarin je opzegt. Dit betekent dat je minimaal nog één maand lid bent (en kan koken) na de maand waarin je opzegt.
Het lidmaatschap begint en eindigt altijd op de eerste van de maand.
Het lidmaatschap is pas beëindigd nadat je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen en alle financiële verplichtingen zijn afgehandeld.

  • Datum opzegging is de datum waarop dit opzeggingsformulier wordt ingevuld en verstuurd.
  • Beoogde datum beëindiging lidmaatschap is de datum dat je het lidmaatschap van Les Amis de Cuisine wilt laten beëindigen, met in achtneming van bovenstaande.

 Aanvullende vragen

We hebben een aantal aanvullende vragen die we gebruiken om ons aanbod in de toekomst nog beter te maken. We verzoeken je deze te beantwoorden. Veel dank!