Het verhaal van de voorzitters

LAdC heeft voorzitters gekend die elk hun eigen stempel hebben gedrukt op onze vereniging.
Die voorzitters vertellen hier het verhaal over hun eigen ervaringen. Deze verhalen geven een goed inzicht in de ontwikkelingen die onze vereniging heeft doorgemaakt. Uiteraard zijn we daar erg trots op en wij willen hen op deze manier graag in het zonnetje zetten en hen enorm bedanken voor hun inzet en resultaten!

 

Anton Galjé (voorzitter van 1996 t/m 2005)

Vanaf wanneer ben je lid van LAdC en waarom ben je lid geworden?
Ik ben lid vanaf 1 juli 1989. Ik ben lid geworden via een vriend die vertelde dat hij lid was van een kookclub.

Wat is LAdC voor jou?
Een gezellige maar vooral “smaakvolle” vereniging.

Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van je voorzitters-periode?
De komst van dames op de kookclub,  eerst als deelneemsters aan de kookavonden en later als officieel lid van de vereniging. Het neerzetten (met de andere bestuursleden) van een gezonde, goed georganiseerde vereniging. De groei van 36 naar 200 leden. Het proces met de Belastingdienst over de BTW dat in ons voordeel uitviel.

Wat was de grootste uitdaging tijdens je voorzitters-periode?
Het blijven hameren op de discipline bij de leden m.b.t. gebruik van materialen, ingrediënten en apparatuur.

Wat wil je huidige en nieuwe leden meegeven?
Realiseer je dat je lid bent van een schitterende vereniging die kookt volgens een uniek concept en dat doet in de mooiste kookruimte van kookclubs in Nederland aangesloten bij CCN.

Anton heeft na zijn voorzitterschap verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor LAdC, waaronder de projectleiding van de verhuizing naar onze huidige kooklocatie op de Kerketuinen. Tevens is hij al jaren chef van twee kookgroepen.

Henri van Dun (voorzitter van 2005 t/m 2008)

Vanaf wanneer ben je lid van LAdC en waarom ben je lid geworden?
Ik ben lid geweest van 1 december 2001 tot 1 mei 2009 en ben daarna weer lid geworden op 1 juni 2016. Ik ben geïntroduceerd door een vriend. Hij was al een aantal jaren lid van donderdag 1 en maakte me enthousiast.

Wat is LAdC voor jou?
LAdC is voor mij een gemotiveerde club van vrienden die een gelijke passie hebben. Koken geschiedt in een inspirerende omgeving met gelijkgestemden.

Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van je voorzitters-periode?
Het lustrum in het Kurhaus en de pogingen om de kooklocatie te vernieuwen of te verhuizen. Het starten van de Masterclasses, die een zeer goede demonstratie zijn van het extra wat de vereniging kan bieden.

Wat was de grootste uitdaging tijdens je voorzitters-periode?
Het verbinden van de verschillende opvattingen tijdens ledenvergaderingen.

Wat wil je huidige en nieuwe leden meegeven?
Geniet van je passie. Probeer je verder te ontwikkelen op kookgebied. Er is nog zoveel te ontdekken

Henri is nu lid van onze menu- en examencommissie.

Wolter Sillevis Smitt (voorzitter van 2009 t/m 2015)

Vanaf wanneer ben je lid van LAdC en waarom ben je lid geworden?
Ik ben lid geweest van van 1 november 1992 tot 31 december 2016. Mijn hobby was koken en via een lidmaatschap van de kookclub wilde ik zowel nieuwe (Haagse) mensen leren kennen, alsook me verder bekwamen in mijn hobby.

Wat is LAdC voor jou?
LAdC is voor mij koken en genieten met vrienden.

Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van je voorzitters-periode?
De nieuwe kooklocatie: eerst de discussie over de locatie en daarna de verhuizing. Het bijeenhouden van de club ondanks zeer uiteenlopende meningen, een toekomst mogelijk gemaakt via een mooie, betaalbare en nieuwe locatie op de Kerketuinen.

Wat was de grootste uitdaging tijdens je voorzitters-periode?
Het uiteenvallen van het projectteam voor de nieuwe kookruimte vlak nadat het contract was ondertekend. Uiteindelijk een fantastische helpende hand gekregen van oud-voorzitter Anton en vele andere leden die extra verantwoordelijkheid wilden nemen.

Wat wil je huidige en nieuwe leden meegeven?
Besef dat je het met elkaar moet doen en dat er na jou de volgende groep gebruik maakt van de keuken. Vele handen maken licht werk.

Wolter wordt weer lid van LAdC als hij terugkomt naar Nederland na zijn buitenlandse assignment.

 

Richard Westerhof (voorzitter van 2015 t/m 2020)

Vanaf wanneer ben je lid van LAdC en waarom ben je lid geworden?
Ik ben lid vanaf 1 oktober 2003. Ik had jaren geleden een keer een kooksessie meegemaakt bij de Amsterdamse kookvereniging CCA. Dat was zo leuk dat toen ik in Den Haag kwam wonen ik op zoek ben gegaan naar de Haagse versie daarvan. Na een paar maanden op de wachtlijst te hebben gestaan, ben ik bij WO3 gaan koken.

Wat is LAdC voor jou?
LAdC is voor mij samen met vrienden elke maand een 6 gangen diner koken en eten.

Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van je voorzitters-periode?
Na de verhuizing naar Kerketuinen hebben we ons gericht op het stroomlijnen van de verenigingsstructuur door het invoeren van een nieuwe website met daaraan gekoppelde administraties, zoals facturatie, aanmelding en betaling voor evenementen en de ledenadmin. Daarnaast hebben we vooral gewerkt aan een uitbreiding van ons aanbod, we zijn gestart met gemengde groepen en met het studentenlidmaatschap. 

Wat was de grootste uitdaging tijdens je voorzitters-periode?
De grootste uitdaging was voor mij de vereniging toekomstvast te maken en te houden.

Wat wil je huidige en nieuwe leden meegeven?
LAdC is een geweldige vereniging, om te leren en voor de gezelligheid, maar vooral de bereidheid van leden om mee te doen aan het verder brengen van de kookclub vind ik fantastisch.

Richard is chef van de WO3-kookgroep en is lid van de IT-commissie.