Interesse?

Aanmelden als gast

Nieuwe leden zijn welkom! Wil je kennis maken met Les Amis de Cuisine of een keer vrijblijvend meekoken? Vul dan het inschrijfformulier Gast in of klik op de button hiernaast.

In het formulier kan je voorkeuren aangeven bij wat voor kookgroep je eens zou mee willen koken. Onze ledenadministratie neemt daarna contact met je op en probeert een zo goed mogelijke match te vinden. Je kan daarna tot twee keer meekoken als gast, tegen betaling van het introductietarief plus drankkosten. Als je het leuk vind kun je daarna, bij geen bezwaar van de leden van de kookgroep, je aanmelden als lid. Mocht voor jou de match toch niet de juiste zijn, maak het bespreekbaar met de chef of de ledenadministratie en er wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

Voor 2024 zijn de kosten voor gasten als volgt;

  • € 54.13* (€ 59,50 inclusief btw) voor een kookgroep met een 6-gangen menu
  • € 44.95* (€ 49,- inclusief btw) voor een kookgroep met een 4-gangen menu
  • € 44,95* (€ 49,- inclusief btw) voor Jeunes Diners
  • drankkosten worden hier bij opgeteld maar zijn afhankelijk van consumptie.

Aanmelden als lid

Als je twee keer hebt meegekookt en je wilt lid worden, vul dan het inschrijfformulier Lid Worden in en verstuur het. Onze ledenadminstratie verwerkt het formulier, stuurt je een bevestiging van je lidmaatschap en een inlogcode voor Mijn LAdC. Zie hieronder de tekst omtrent financiering.

Een lid betaalt een eenmalig entreegeld van € 100, jaarlijks een contributie. Als lid kook je 11 keer per jaar het maandmenu, in een vaste kookgroep op een vaste dag in de maand. Door middel van de contributie, worden de kosten voor de ingrediënten en het gebruik van de locatie voor je kookgroep gedekt. Drankgebruik valt daar echter buiten en wordt apart verrekend. De wijn aan tafel wordt hoofdelijk omgeslagen (HO) over diegenen die wijn drinken, tenzij een kookgroep hier andere afspraken over maakt. Facturering gebeurt in principe één keer per jaar in het eerste kwartaal en bestaat uit de contributie plus het drankvoorschot voor het lopende jaar en de drankafrekening van het voorgaande jaar. In overleg met de penningmeester kan het contributiebedrag worden verspreid over twee termijnen.

Contributie en entreegeld voor 2023  
Entreegeld €100,-*
Kookgroep met een 6-gangen menu € 545,00 (€ 594,05 incl. btw)
Kookgroep met een 4-gangen menu € 460,00 (€ 501,40 incl. btw)
JD (Kookgroep met minder bijeenkomsten) € 297,27 (€ 324,03 incl. btw)
Les Amis de Patisserie (alleen voor leden die al deelnemen aan een kookgroep) € 90,83 (€ 99,- incl. btw)

* Deze bedragen zijn exclusief btw.

De hoogte van het introductietarief, het entreegeld en de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.  Het verenigingsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar. We koken 11 keer per jaar, in de tweede helft van juli en de eerste helft van augustus wordt er niet gekookt.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kent een statutaire opzegtermijn van één kalendermaand volgend op de maand waarin je opzegt. Dit betekent dat je minimaal nog één maand lid bent (en kan koken) na de maand waarin je opzegt.
Het lidmaatschap begint en eindigt altijd op de eerste van de maand.
Het lidmaatschap is pas beëindigd nadat je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen en alle financiële verplichtingen zijn afgehandeld.

Je kunt het lidmaatschap opzeggen door het opzeggingsformulier in te vullen en te versturen.