Lid worden

Nieuwe leden zijn welkom! Wil je kennis maken met Les Amis de Cuisine of een keer vrijblijvend meekoken?

Neem dan contact op met de Ledenadministratie of meld je aan als gast via onderstaand formulier.

1.  Aanmelden als gast

Als je wilt meekoken om lid te worden vul dan het inschrijfformulier Gast in of klik op de button hiernaast.

Hoe verloopt je inschrijving als gast?

In overleg spreek je af op welke dag je zou willen koken. Als daar een plaats beschikbaar is, kook je twee keer mee als gast, tegen betaling van het introductietarief plus drankkosten.

  • € 45,41* (€ 49,50 inclusief btw) voor een kookgroep met een 6-gangen menu
  • € 38,53* (€ 42,- inclusief btw) voor een kookgroep met een 4-gangen menu
  • € 32,11* (€ 35,- inclusief btw) voor Jeunes Diners

Daarna kun je, bij geen bezwaar van de leden van de kookgroep, je aanmelden als lid.

2.  Aanmelden als lid

Als je twee keer hebt meegekookt en je wilt lid worden, vul dan het inschrijfformulier Lid Worden in en verstuur het.

Hoe verloopt de inschrijving als lid?

Onze ledenadminstratie verwerkt het formulier, stuurt je een bevestiging van je lidmaatschap en een inlogcode voor Mijn LAdC.

3. Lid van Les Amis de Cuisine

Maandkoken

Als lid kook je 11 keer per jaar het maandmenu, in een vaste kookgroep op een vaste dag in de maand.

Contributie

Een lid betaalt een eenmalig entreegeld van € 100,=* en jaarlijks een contributie van

  •  € 454,13* (€ 495,- inclusief btw) voor een kookgroep met een 6-gangen menu
  •  € 384,40* (€ 419,- inclusief btw) voor een kookgroep met een 4-gangen menu

De jaarlijkse contributie is inclusief ingrediënten, maar exclusief drank*. De wijn aan tafel wordt hoofdelijk omgeslagen (HO) over diegenen die wijn drinken, tenzij een kookgroep hier andere afspraken over maakt. Facturering gebeurt in principe één keer per jaar in het eerste kwartaal en bestaat uit de contributie plus het drankvoorschot voor het lopende jaar en de drankafrekening van het voorgaande jaar. Het verenigingsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar. We koken 11 keer per jaar, in de tweede helft van juli en de eerste helft van augustus wordt er niet gekookt.

Jeunes Diner

De Jeunes Diner koken zes keer per jaar op zondagmiddag.

  •  € 214,68* (€ 234,- inclusief btw)

* Deze bedragen zijn exclusief btw (21% alcoholhoudende drank, 9% alle overige). De hoogte van het introductietarief, het entreegeld en de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.

4.  Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kent een statutaire opzegtermijn van één kalendermaand volgend op de maand waarin je opzegt. Dit betekent dat je minimaal nog één maand lid bent (en kan koken) na de maand waarin je opzegt.
Het lidmaatschap begint en eindigt altijd op de eerste van de maand.
Het lidmaatschap is pas beëindigd nadat je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen en alle financiële verplichtingen zijn afgehandeld.

Je kunt het lidmaatschap opzeggen door het opzeggingsformulier in te vullen en te versturen.